- RSS


Lista kanałów RSS

    noyapo - Artykuły

Wskazówki
Kanały RSS mogą by wywoływane z dodatkowymi parametrami, np.

rss.php?rss=articles&len=15.

Parametr len określa ilość zwracanych pozycji przez skrypt rss.php. Domyślnie jest to 10 pozycji.

W przypadku pobierania nagłówków tematów na forum, można zastosować parametr f który określa ID forum, z którego nagłówki mają być pobierane (domyślnie są to wszystkie fora) - np.

rss.php?rss=forum&f=11.